Yêu cầu tạm ngưng sử dụng dịch vụ Internet VNPT MegaVNN

March 14, 2013, 5:16 pm Được đăng bởi:

YÊU CẦU CHUYỂN DỊCH, THAY ĐỔI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

  • Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục lắp đặt.
  • Đối với khách hàng ra đăng ký dịch vụ không phải là chính chủ hợp đồng: cần xuất trình giấy tờ xác nhận nhân thân của chủ hợp đồng, giấy tờ xác nhận nhân thân có ảnh của bản thân người ra đăng ký dịch vụ, hợp đồng sử dụng dịch vụ. Không cần giấy ủy quyền. Khách hàng có thể ký thay chủ hợp đồng vào phiếu yêu cầu dịch vụ.
  • Đối với cơ quan, doanh nghiệp, người được ủy quyền ra đăng ký dịch vụ chỉ cần mang theo phiếu yêu cầu sử dụng dịch vụ có đóng dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp. Không cần xuất trình giấy giới thiệu, không cần xuất trình hợp đồng cũ.
  • Yêu cầu tạm ngừng sẽ được thực hiện trong vòng 1 giờ kể từ khi VTHN tiếp nhận yêu cầu.
  • Giá cước thuê bao trong thời gian tạm ngừng thu theo quy định hiện hành của Viễn thông Hà Nội.

Download >> Mẫu văn bản yêu cầu chuyển dịch thay đổi dịch vụ viễn thông