Tra cước dịch vụ Internet VNPT

March 14, 2013, 5:21 pm Được đăng bởi:

Để tiến hành tra cước megavnn, khách hàng truy cập địa chỉ: http://user.vnn.vn/cgi-bin/tttn.cgi

Điền đầy đủ thông tin về: account và pass.

Chọn thời  điểm  cần tra cước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuối cùng chọn View. Sau khi điền đầy đủ thông tin. sẽ ra bảng dung lượng truy cập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng dung lượng khách hàng đã sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Mọi thông tin trên chỉ mang tính tham khảo

Tags: