Thủ tục đăng ký

Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ

VNPTInternet May 5, 2011 1:37 am Published by

Để làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ của VNPT, khách hàng phải có các thiết bị tương ứng miêu tả trong mục “Điều kiện sử dụng dịch vụ” và các giấy tờ sau: (Lưu ý: Thời hạn công chứng các giấy tờ không quá 06 tháng kể từ ngày công chứng. Nếu khách hàng xuất trình bản gốc để giao dịch viên kiểm tra thì bản sao không cần công chứng). >>> Khuyến mãi đăng ký internet vnpt tại Hồ Chí Minh >>> Khuyến mãi đăng ký internet vnpt tại Hà Nội Đối với cá nhân Việt Nam (Quốc tịch Việt Nam), sinh sống tại Tp.Hồ Chí Minh : + Trường hợp Cá Nhân có CMND tại Tp.Hồ Chí Minh: – 01 bản sao CMND hợp lệ. + Trường hợp Cá Nhân có CMND không phải tại Tp.Hồ Chí Minh: – 01 bản sao CMND hợp lệ....