Thời gian thi công

Thời gian thi công cáp quang VNPT tại Hà Nội

VNPTInternet May 9, 2011 2:07 pm Published by

Thi công cáp quang VNPT Thời gian thi công lắp cáp quang vnpt tại Hà Nội 1.Đối với cá nhân –       Thời gian thi công từ 07 – 10 ngày ( không tính thứ 7 và CN ) 2. Đối với Doanh nghiệp a)  Khách hàng thường: là những khách hàng mới đăng ký sử dụng các dịch vụ của VNPT ( bao gồm: Vinaphone trả sau, điện thoại cố định, internet megavnn và các dịch vụ khác của VNPT ) với hóa đơn cước hàng tháng dưới 1 triệu đồng –       Thời gian thi công giống khách hàng cá nhân b)  Khách hàng lớn: là những khách hàng mới đăng ký sử dụng các dịch vụ của VNPT ( bao gồm: Vinaphone trả sau, điện thoại cố định, internet ADSL MegaVNN, và các dịch vụ khác của VNPT ) với hóa đơn cước hàng tháng trên 1 triệu đồng...

Thời gian thi công cáp quang VNPT tại HCM

VNPTInternet May 9, 2011 2:06 pm Published by

Thi công cáp quang Vnpt Tp HCM Thời gian kéo dây cáp quang vnpt tại TP Hồ Chí Minh như sau: 1.Đối với cá nhân –       Thời gian thi công từ 7-10 ngày ( không tính thứ 7 và CN ) 2. Đối với Doanh nghiệp a)  Khách hàng thường: là những khách hàng mới đăng ký sử dụng các dịch vụ của VNPT ( bao gồm: Vinaphone trả sau, điện thoại cố định, internet megavnn và các dịch vụ khác của VNPT ) với hóa đơn cước hàng tháng dưới 1 triệu đồng –       Thời gian thi công giống khách hàng cá nhân b)  Khách hàng lớn: là những khách hàng mới đăng ký sử dụng các dịch vụ của VNPT ( bao gồm: Vinaphone trả sau, điện thoại cố định, internet ADSL MegaVNN, và các dịch vụ khác của VNPT ) với hóa đơn cước hàng tháng trên...