Các gói cước

Các gói cước cáp quang vnpt TP. HCM – FirberVNN

VNPTInternet April 10, 2012 10:53 am Published by

Các gói cước cáp quang VNPT TP. Hồ Chí Minh đã phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng Chi tiết liên hệ 01693 338 338 – 01266 074 407 để được tư vấn và đăng ký lắp đặt. C. Bảng giá cước: BẢNG CÁC GÓI CƯỚC DỊCH VỤ FiberVNN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo VB: 7380/CTĐTĐ-TTKD ngày 30/12/2010 ; Quyết định số: 1244/QĐ-VTTP-KD ngày 27/12/2010 của Giám đốc Viễn thông TP.Hồ Chí Minh. Áp dụng 01/01/2011) 1. Cước đấu nối hòa mạng: áp dụng theo quy định hiện hành của Viễn thông TP.HCM. 2. Cước sử dụng dịch vụ: Gói Thân thiện: Khách hàng đăng ký mới dịch vụ từ ngày 01/01/2011 Gói cước      THÂN THIỆN F1 F2 F3 F4 F5 F6 I. Tốc độ truy nhập 1. Tốc độ tối đa (dowload/ upload) 30.720Kbps/ 30.720Kbps 35.840Kbps/ 35.840Kbps 40.960Kbps/ 40.960Kbps 51.200Kbps/ 51.200Kbps 61.440Kbps/ 61.440Kbps...

Bảng giá cước dịch vụ cáp quang VNPT tại Hà Nội

VNPTInternet May 9, 2011 1:48 pm Published by

BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET FTTH/FIBERVNN TỪ 07/01/2011 (Kèm theo CV số:   74VTHN-KHKD ngày  07 /01/2011) >>> Bảng giá cáp quang vnpt TP.Hồ Chí Minh 1. Cước đấu nối hoà mạng dịch vụ truy nhập internet FTTH/FiberVNN trên địa bàn Thành phố Hà Nội: 2.000.000 đồng/thuê bao-lần. Trong đó: 1.1 Mức cước trên áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn Hà Nội. 1.2 Mức cước trên đã gồm thiết bị chuyển đổi quang điện tại phía khách hàng. 1.3 Mức cước trên áp dụng cho mọi đối tượng khách hàng. 2. Cước  sử dụng dịch vụ truy nhập Internet FTTH/FiberVNN hàng tháng: 2.1.Cước sử dụng hàng tháng: Đơn vị tính: đồng/thuê bao/tháng Gói F1 Gói F2 Gói F3 Gói F4 I. Tốc độ truy nhập 1. Tốc độ tối đa (dowload/upload) 35Mbps/35Mbps 40Mbps/40Mbps 50 Mbps/50 Mbps 100Mbps/100Mbps 2. Tốc độ tối thiểu (download/upload) 640Kbps/640Kbps 768Kbps/768Kbps 1024Kbps/1024Kbps...