Báo hỏng Internet và điện thoại cố định

March 14, 2013, 5:14 pm Được đăng bởi:

Quý khách hàng  sử dụng các dịch vụ viễn thông của vnpt bao gồm: internet vnpt, điện thoại cố định, cáp quang vnpt, MegaWan ( mạng riêng ảo ), Metro Net, Leased Line và đang gặp trục trặc về kỹ thuật, quý khách hàng có thể gọi tới các số điện thoại sau:

I. Hà Nội:

1. Báo hỏng điện thoại cố định:

– Quý khách gọi từ số điện thoại bàn của vnpt 119

– Quý khách gọi từ số điện thoại di động: 04 35 800 119

2. Báo hỏng internet vnpt, cáp quang vnpt, MegaWan, Metronet, Leased Line:

– Quý khách gọi từ số điện thoại bàn của vnpt800126

– Quý khách gọi từ số điện thoại di động: 04 35 800 126

>>> Khuyến mãi lắp đặt mới internet vnpt hà nội

II. Hồ Chí Minh

Báo hỏng điện thoại cố định, internet, cáp quang, MegaWan, Metronet, Leased Line, Mega VNN:

– Quý khách gọi từ số điện thoại bàn của vnpt: 800126

– Quý khách gọi từ số điện thoại di động : 08 800 126 ( chỉ áp dụng cho mobifone và Vinaphone )
Xin cám ơn!

>>> Khuyến mãi lắp mới internet vnpt TP.HCM